Aktualizace předpisů klubu

Pondělí, 1. Leden 2018 - 18:08

Dne 1. ledna 2018 vstoupily v účinnost nové verze interních předpisů a nové nařízení Předsedy. Aktuální znění najdete v sekci Dokumenty.

Přehled nejdůležitějších změn dále.

Interní předpisy

 • Pravidla užívání sítě klubu Sincoolka
  • Změny ve formulacích a úprava do souladu s aktuálními Stanovami
  • Nově: Čl. 5: 5. Administrátor je oprávněn dočasně odpojit Uživatele, pokud zjistí porušení Pravidel. Případ poté předá k dořešení Disconnecterovi, popř. Předsedovi.
  • Upraveno: Čl. 7: v případě stížnosti na zabezpečení Koncového zařízení možnost odpojit pouze konkrétní zařízení
 • Provozní řád posilovny
  • Změny ve formulacích a úprava do souladu s aktuálními Stanovami
  • Upraveno: přístup do posilovny nyní prostřednictvím čipových karet
 • Předpis o čerpání peněz
  • Možnost schválit tzv. obecný rozpočet, který se použije na úhradu nákladů, které nespadají do ostatních rozpočtů - tím se ruší předchozí způsob nákupů, kde pro nákup členovi Představenstva stačilo nahlášení Představenstvu, popř. Předsedovi

Nařízení Předsedy

 • Nové: Přijímání členů klubu Sincoolka
  • Předseda zmocňuje Administrátory k přijímání nových členů klubu Sincoolka
   (Na všechny členy, kteří byli přijati Administrátory do 1. 1. 2018, Předseda pohlíží tak, že je přijal.)

 

Tags: