Počítačová síť

Pravidla užívání sítě Klubu Sincoolka | PDF | - platné od 1.10.2013 

Informace o SINISu a o tom, jak se registrovat do klubu Sincoolka

 

Dále zde najdete návody týkající se nastavení zařízení tak, aby vám fungovalo v počítačové síti klubu Sincoolka.

Informace o SINISu a o tom, jak se registrovat do klubu Sincoolka

Pokud se chcete stát členem klubu Sincoolka. musíte se zaregistrovat. K tomu slouží registrační formulář ukrytý pod odkazem Registrace nového účtu.

Pokud se registrujete přes kabelové připojení a máte nastaveno automatické získávání IP adresy a adres DNS serveru, zobrazí se vám úvodní stránka SINISu automaticky po připojení k síti klubu a otevření jakékoliv webové stránky (např. seznam.cz).

Pokud se registrujete přes WiFi, připojte se k síti Sincoolka-registration a otevřete jakoukoliv webovou stránku (např. seznam.cz). Pokud se vám nezobrazí úvodní stránka SINISu, zadejte do prohlížeče adresu sinis.sin.cvut.cz.

Všechny údaje mají svůj význam, vyplňte je proto pečlivě.

Po úspěšném odeslání přihlašovacího formuláře ke zpracování (obrázek níže) vytáhněte kabel z počítače, počkejte 15 minut a poté jej znovu připojte. Nyní byste měli mít přístup do sítě klubu a internetu.

Pokud jste se registrovali přes WiFi, odhlašte se ze sítě Sincoolka-registration, počkejte 15 minut a poté se přihlašte do sítě Sincoolka pomocí e-mailové adresy a hesla, které jste vyplnili v přihlašovacím formuláři. Nyní byste měli mít přistup do sítě klubu a internetu.

Registraci dokončíte podepsáním vytištěné verze přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Na podepsání přihlášky máte 5 dní od odeslání formuláře, na zaplacení členského příspěvku pak 15 dní od podepsání přihlášky. Členský příspěvek se platí na semestr a jeho výši a způsoby zaplacení najdete zde.

 


 

Pokud již registrovaným členem jste a zobrazí se vám po otevření jakékoliv webové stránky úvodní obrazovka SINISu, používáte nejspíš počítač, který nemáte registrovaný. V tom případě kontaktujte administrátory a pošlete jim emailem MAC adresu vašeho nového počítače.

Pokud již členem jste, můžete v SINISu po přihlášení najít přehled svých uživatelských údajů, všechny platby členských příspěvků, které jsme od vás obdrželi, přehled informací o vašem síťovém připojení včetně případných emailových aliasů a stav tiskového konta a ceny jednotlivých tisků (pokud tisknete na síťové tiskárně).

 

Jak získat přístup do WiFi sítě Sincoolka

Pokud chcete využívat WiFi síť Sincoolka, musíte si zaregistrovat svá zařízení.

Pokud jste členy klubu Sincoolka s Plným členstvím a umíte zjistit MAC adresu WiFi adaptéru svých zařízení, pošlete ji na adresu admin@sin.cvut.cz z e-mailové adresy, kterou máte registrovanou v SINISu. Pokud adresu zjistit neumíte, dojďěte na úřední hodiny.

Po registraci zařízení obdržíte další údaje, jak se do sítě přihlásit.

Pokud nejste členy klubu Sincoolka, připojte se do sítě Sincoolka-registration a zaregistrujte se. V úředních hodinách pak přijďte podepsat přihlášku do klubu.

Postup přihlášení k Wifi Sincoolka

Následující pokyny platí pro síť Sincoolka. Kdyby jméno a heslo nefungovalo, jednou se přihlaste do SINISu a zkuste to znovu.

Připojení k síti Sincoolka

Windows

Používáte Windows 7? Jelikož má současný certifikát důvěryhodnou kořenovou certifikační autoritu (DigiCertu), nejspíš bude připojení fungovat bez větších problémů. Kdyby ne, je třeba stáhnout a nainstalovat certifikát CA (certifikační autority) ze stránek CESNETu. Následujte návod na samostatné stránce.

Hotovo? Super, můžeme pokračovat.

 1. Zapněte Wifi.
 2. Kliknutím na ikonku sítě vpravo dole otevřete seznam sítí.
 3. Najděte v seznamu síť Sincoolka, klikněte na ni a poté na Připojit.
 4. Po chvíli se zobrazí výzva pro zadání přihlašovacích údajů. Vyplňte svůj přihlašovací e-mail a heslo do SINISu a potvrďte.
 5. V pozadí se může zobrazit výzva k ověření certifikátu. Zkontrolujte, zda je podepsán autoritou TERENA SSL CA 3 nebo zda otisk certifikátu odpovídá: CC:77:A0:85:88:CA:0C:F8:89:15:28:FB:3B:1D:70:B2:CA:10:B3:8D
  (stačí ověřit několik počátečních znaků) a klikněte na Přijmout.
 6. Někdy je třeba celý postup zopakovat ještě jednou.

Pokud se připojení ani po několika pokusech stále nedaří, zkontrolujte, zda opravdu zadáváte správně přihlašovací e-mail a heslo. Pokud to nejde ani tak, pak je nutné síť ručně přidat:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonku sítě vpravo dole a zvolte Otevřít centrum síťových připojení.
 2. Vpravo dole klikněte na Přidat nové připojení k síti. Otevře se průvodce.
  Set Up a Connection or Network
 3. Na první stránce zvolte Manuálně připojit k bezdrátové síti a klepněte na Další.
 4. Zadejte jméno sítě: Sincoolka, typ zabezpečení: WPA2-Enterprise a klepněte na Další.
 5. Nezavírejte okno, naopak klikněte na Změnit nastavení připojení.

   
 6. Zkontrolujte následující nastavení na kartě Zabezpečení:
  • Metoda autentizace - Microsoft: Protected EAP (PEAP) nebo TTLS
  • Pokročilé nastavení - Mód autentizace - autentizace uživatele
  • Nastavení - Metoda autentizace - Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2); pod tlačítkem Konfigurovat odškrtněte jediný checkbox, který se nabízí.

 7. Následně se stačí připojit přes seznam Wifi sítí, jako obvykle.

iPhone

 1. Zapněte Wifi a přejděte do Nastavení -> Wifi.
 2. Zvolte síť Sincoolka.
   
 3. Zadejte svůj přihlašovací e-mail a heslo do SINISu.

   
 4. Možná budete vyzváni k ověření certifikátu. Zkontrolujte, zda je podepsán autoritou TERENA SSL CA 3 a zda otisk certifikátu odpovídá:
  CC:77:A0:85:88:CA:0C:F8:89:15:28:FB:3B:1D:70:B2:CA:10:B3:8D
  (stačí ověřit několik počátečních znaků)
  a klikněte na Přijmout.

Android

 1. Zapněte Wifi a přejděte do Nastavení -> Wifi.
 2. Zvolte síť Sincoolka. Otevře se okno pro upřesnění přihlašovacích informací.
 3. Ověřte, zda máte v poli Metoda EAP zvoleno buď PEAP nebo TTLS.
 4. Do pole Identita zadejte svůj přihlašovací e-mail do SINISu a do pole Heslo své heslo.
 5. Klikněte na Připojit.

Linux - Ubuntu, NetworkManager

Obvykle je nejlepší následovat návod pro vaši distribuci, nicméně pokud používáte Network Manager (Ubuntu, Mint, RHEL, openSUSE, Fedora apod.), je postup obdobný jako pro Windows. Nicméně protože v nastavení zabezpečení je snadné udělat chybu, uvádíme preferované nastavení zde:

 • Zabezpečení: WPA2-Enterprise
 • Metoda ověření: Protected EAP (PEAP) nebo TTLS
 • Vnitřní ověření: MSCHAPv2, popř. PAP pro TTLS
 • Certifikát CA si v případě potřeby stáhněte ze stránek CESNETu (TERENA SSL CA 3)
 • Uživatelské jméno a heslo jako do SINISu.

Nejčastější problémy

Po 19. srpnu už nevidím síť Sincoolka v seznamu sítí. Proč?

Pokud jste k síti Sincoolka byli už dříve přihlášeni, pak bude možná v seznamu schovaná na konci, jelikož se změnily bezpečnostní parametry sítě. Další postup je závislý na systému, který používáte:

Windows

Windows 7

Síť Sincoolka by se měla v seznamu Wifi sítí objevit úplně na konci, s červeným křížkem. Klikněte levým tlačítkem na odkaz Otevřít centrum připojení a sdílení, v otevřeném okně na Spravovat bezdrátové sítě a ze seznamu odstraňte síť Sincoolka. Vyvolejte nabídku sítí znovu; následně by se měla síť ukazovat normálně a bude možné se k ní přihlásit.

Windows 8, 10

Síť Sincoolka by se měla v seznamu Wifi sítí objevit úplně na konci, s křížkem v červeném kolečku. Klikněte na ni a zvolte Připojit, popř. Odstranit a poté Připojit.

Linux

Pokud se Network Manager nedokáže se změnou vypořádat automaticky, je třeba síť Sincoolka odstranit v seznamu připojení a zkusit se připojit znovu, popř. upravit parametry zabezpečení uložené sítě, viz pokyny výše.

Pokud používáte pro správu Wifi jinou službu, pak obvykle postačí odstranit uložené nastavení sítě Sincoolka a zkusit se znovu připojit.

Další problémy

Po zadání jména a hesla se zobrazí hláška "K této síti se nelze připojit."

Dvakrát si překontrolujte, zda zadáváte správný e-mail a heslo. Je třeba zadat celou e-mailovou adresu včetně části za zavináčem. Pokud se přihlášení ani poté nedaří, dorazte k nám do LABu v čase úředních hodin.

Dříve jsem byl/a připojen/a k síti Sincoolka-test. Mám se 19. srpna také přehlásit na síť Sincoolka?

Ano, síť Sincoolka-test budeme v moment změny vypínat.

Jak nainstalovat certifikační autoritu DigiCert do systému

Nejde se Vám připojit k WiFi? Není to příliš pravděpodobné, ale možná budete muset nainstalovat certifikát Digicertu (certifikační autority) do úložiště důvěryhodných kořenových certifikačních autorit. Zde je rychlý návod, jak toto provést:

 • Stáhněte si certifikát ze stránek CESNETu  (formát DER) a otevřete jej.
 • Zobrazí se okno s informacemi o certifikátu.
 • Stiskněte tlačítko Nainstalovat certifikát. Spustí se průvodce importem certifikátu . Stiskněte tlačítko Další.
 • Na kartě Úložiště certifikátu zvolte možnost Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti a stiskněte tlačítko Procházet.
 • Vyberte Důvěryhodné kořenové certifikační úřady a stiskněte OK.
 • Stiskněte tlačítka Další a poté Dokončit.
 • Zobrazí se okno s dotazem, zda chcete certifikát skutečně nainstalovat. Operační systém požaduje ověření otisku certifikátu, který by měl být shodný s otiskem ze stránek CESNETu
  (Důležitá je shoda písmen a číslic, různý počet a umístění mezer není na závadu.)

Jak nastavit automatické získávání IP adresy z DHCP serveru - návod pro Windows Vista, 7 a 8

Pokud jste od zakoupení zařízení neměnili žádné nastavení sítě, měli byste mít nastaveno automatické získávání IP adresy z DHCP serveru.
Pokud jste se v nastavení sítě hrabali, měli byste vědět, jak si to nastavit.
 
Pokud se vám v nastavení hrabal někdo jiný, pak postupujte následovně:
Vidíte-li v pravém dolním rohu monitoru ikonku připojení k síti, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.
Pokud v Centru nevidíte Připojení k místní síti, klikněte na Změnit nastavení adaptéru.
Vyberte Připojení k místní síti a klikněte na Upravit nastavení tohoto připojení.
Vyberte Protokol IP verze 4 a klikněte na Vlastnosti.
Zde nastavte Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky. Totéž udělejte pro Protokol IP verze 6.
 
Pokud v Centru Připojení k místní síti vidíte, klikněte na něj.
Nyní klikněte na Vlastnosti. Další postup je stejný jako výše.
 
Centrum síťového připojení a sdílení lze otevřít také přes Ovládací panely, sekce Síť a Internet.
 

Jak zjistit MAC adresu na zařízení s OS Windows

Nejrychlejší způsob, jak zjistit MAC adresu síťového adaptéru je stisknout kombinaci kláves Win+r, do okénka vepsat cmd,  potvrdit klávesou Enter

Okno Spustit

do okna příkazového řádku napsat příkaz ipconfig /all a opět potvrdit klávesou Enter.

Příkazový řádek

Pak stačí najít síťové rozhraní Ethernet a jeho Fyzickou Adresu.

Ethernet - Fyzická Adresa


 

Pokud něchcete nic psát, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu síťového připojení v trayi (oblast obrazovky vpravo dole) a vybrat Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení

Ikonka v trayi

zde najít odkaz Připojení k místní síti a kliknout na něj,

Centrum síťových připojení

v dalším okně pak kliknout na tlačítko Podrobnosti,

Stav připojení

a v posledním okně najít hodnotu položky Fyzická adresa.

Podrobnosti síťového připojení

Jak zjistit MAC adresu na zařízení s OS X

Pokud chcete zjistit MAC adresu síťového adaptéru, otevřete nabídku System Preferences a vyberte Network.

System Preferences

Zde vyberte kartu Ethernet a klikněte na tlačítko Advanced....

Ethernet

Na kartě Hardware pak najdete MAC adresu síťového adaptéru pro připojení kabelem.

Advaced options

Nastavení OS Windows pro získání IPv6 adresy v síti klubu Sincoolka

Windows a IPv6

Registrovaná zařízení připojená po kabelu nyní získají IPv6 adresu automaticky po připojení do sítě. Pokud se toto neděje, ujistěte se, že máte zapnutou podporu protokolu IPv6 v nastavení vašeho síťového adaptéru.

V případě potíží s IPv6 můžete kontaktovat administrátory na admin@sin.cvut.cz.

Jak sledovat streamovanou televizi

Streamovanou televizi můžete sledovat pouze tehdy, pokud máte připojení k internetu přes kabel přímo do síťě klubu Sincoolka.

V současné době přejímáme streamovanou televizi od VICu. Nejjednodušší způsob, jak ji sledovat, je využít Multimediální přehrávač VLC.

Pokud ho již máte nainstalovaný, spusťte ho.

V základním nastavení je Seznam skladeb integrovaný do hlavního okna. V levém sloupečku pak rozklikněte položku Místní síť a klikněte na položku Síťové proudy (SAP). Po krátkém čekání by se vám měl zobrazit seznam skladeb streamované televize:

VLC - Síťové proudy (SAP)

Pokud se seznam nezobrazí a splňujete nutnou podmínku přímého připojení do sítě klubu Sincoolka, kontaktujte administrátory a napište, že máte podezření, že neběží stream. Uvítáme, když připíšete, na jaké koleji a jakém pokoji jste se pokusili televizi sledovat. Může to pomoci při řešení problému.

Pokud nemáte Dokovaný seznam skladeb, vypadá po spuštění okno přehrávače VLC takto:

Okno multimediálního přehrávače VLC

V tom případě klikněte na ikonku Zobrazit seznam skladeb a dále postupujte tak, jak je popsáno výše: