Jak získat přístup do WiFi sítě Sincoolka

Pokud chcete využívat WiFi síť Sincoolka, musíte si zaregistrovat svá zařízení.

Pokud jste členy klubu Sincoolka s Plným členstvím a umíte zjistit MAC adresu WiFi adaptéru svých zařízení, pošlete ji na adresu admin@sin.cvut.cz z e-mailové adresy, kterou máte registrovanou v SINISu. Pokud adresu zjistit neumíte, dojďěte na úřední hodiny.

Po registraci zařízení obdržíte další údaje, jak se do sítě přihlásit.

Pokud nejste členy klubu Sincoolka, připojte se do sítě Sincoolka-registration a zaregistrujte se. V úředních hodinách pak přijďte podepsat přihlášku do klubu.