Dokumenty

Zde najdete odkazy na pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka, dvora Sinkuleho koleje, příp. další podle aktuálního stavu.

Zápisy

Zápisy ze zasedání Představenstva |wiki|

Usnesení Představenstva |wiki|

Stanovy

Stanovy Studentské unie ČVUT |PDF|

Stanovy klubu Sincoolka |PDF|

Interní předpisy

Členský řád |PDF|  Příloha 1 |PDF|

Organizační řád |PDF

Pravidla užívání sítě Klubu Sincoolka |PDF|

Provozní řád multimediální místnosti |PDF|

Provozní řád posilovny |PDF|  Příloha 1 |PDF|  Příloha 2 |PDF|

Provozní řád sauny|PDF|  Příloha 1 |PDF|  Příloha 2 |PDF|  Příloha 3 |PDF|

Správce deskových her a sportovního vybavení |PDF|

Interní předpisy důležité pro Představenstvo klubu

Jednací řád |PDF|

Předpis o čerpání peněz |PDF|

Volební řád |PDF|

Nařízení Předsedy

Přijímání členů klubu Sincoolka |PDF|

Pravidla pro nakládání s reklamními předměty |PDF

Pravidla pořádání klubových akcí |PDF

Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje |PDF

Další pravidla a předpisy

Žádost o povolení k uspořádání společenské akce |PDF|

Pravidla pro užívání dvora Dejvické koleje |PDF|

Pravidla pro úschovu kol |PDF|