Dokumenty

Zde najdete odkazy na pravidla užívání počítačové sítě Klubu Sincoolka, dvora Sinkuleho koleje, příp. další podle aktuální nabídky.

Zápisy

Zápisy ze zasedání Představenstva |wiki|

Usnesení Představenstva |wiki|

 

Předpisy

Pravidla pro užívání dvora Sinkuleho koleje |PDF|, Žádost o povolení k uspořádání společenské akce |PDF|

Pravidla pro užívání dvora Dejvické koleje |PDF|

Pravidla pro úschovu kol |PDF|

 

Stanovy

Stanovy Studentské unie ČVUT |PDF|

Stanovy klubu Sincoolka |PDF|

 

Interní předpisy

Členský řád |PDF|, druhy členství |PDF|

Pravidla užívání sítě Klubu Sincoolka |PDF|

Provozní řád multimediální místnosti |PDF|

Provozní řád posilovny |PDF|

Správce deskových her a sportovního vybavení |PDF|

 

Interní předpisy důležité pro Představenstvo klubu

Jednací řád |PDF|

Předpis o čerpání peněz |PDF|

Volební řád |PDF|

 

Nařízení Předsedy

Přijímání členů klubu Sincoolka |PDF|

Pravidla pro nakládání s reklamními předměty |PDF|