Doplňovací volby na zástupce Sinkuleho koleje

Pondělí, 8. Říjen 2018 - 10:00

Harmonogram voleb

Mezní datum podávání kandidátek: 21. 10. (včetně)
Datum vyvěšení přijatých kandidátek: 23. 10.
Termín voleb: 5. 11. – 11. 11.
Datum vyhlášení výsledků voleb: 13. 11.

Základní informace

 • Zástupce koleje mohou volit všichni studenti ubytovaní na příslušné koleji. Členové klubu Sincoolka s Plným členstvím volí elektronicky na stránce https://volby.sin.cvut.cz. Pro ostatní bude připravena volební urna.
 • Na Sinkuleho koleji bude volební urna k dispozici během volebního týdne. Přesná místa a termíny vyhlásí volební komise nejpozději se začátkem hlasování. 
 • Aby byl kandidát zvolen, musí kromě celkového umístění splnit i podmínku získání minimálně 5 % hlasů z celkového počtu oprávněných voličů. 
 • Představenstvo jako celek rozhoduje o klubových záležitostech. 
 • Zástupce koleje zastupuje zájmy studentů ubytovaných na příslušné koleji, zejména při jednání s orgány SÚZ ČVUT a plní povinnosti samosprávy koleje – viz stanovy klubu. Zástupce koleje je automaticky členem Představenstva klubu Sincoolka

Chceš kandidovat na Zástupce Sinkuleho koleje?

 • Musíš být student ubytovaný na Sinkuleho koleji a člen klubu Sincoolka. 
 • Vytvoř kandidátku v PDF ve formátu A4 na výšku. Musí se v ní objevit: 
  • Tvé jméno, příjmení a fakulta, kterou studuješ, 
  • Tvá fotografie, ze které Tě poznáme, 
  • číslo pokoje, na kterém jsi ubytován, 
  • Tvá e-mailová adresa, 
  • cíle, které chceš prosadit, 
  • formulace: „Kandiduji na post Zástupce Sinkuleho koleje a s kandidaturou souhlasím.“ 
 • Prostuduj si Stanovy klubu Sincoolka a Volební řád. 
 • Odešli kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailové adresy uvedené v kandidátce.
 • Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise Ti potvrdí její přijetí.