E-mail

E-mailové konto

Členům klubu, kteří si při registraci zvolili možnost zřídit e-mailové konto, bylo e-mailové konto vytvořeno. Jeho adresa je jmeno_ziskane_pri_registraci@sin.cvut.cz. Čtení e-mailů je možné buď přes WEBové rozhraní dostupné odkudkoliv, nebo pomocí jakéhokoliv e-mailového klienta. Ke svému e-mailovému účtu si můžete přidat další aliasy. Nastavení aliasů je možné v SINISu. Heslo je shodné s heslem do SINISu.

Nastavení emailového klienta:

 protokoladresa serveruportzabezpečenízpůsob autentizace
Příchozí poštaIMAPimap.sin.cvut.cz993SSL/TLSheslo, zabezpečený přenos
Odchozí poštaSMTPimap.sin.cvut.cz465SSL/TLSheslo, zabezpečený přenos

user name: your.email.name@sin.cvut.cz (nebo jen your.email.name)
heslo jako do SINISu