Jak nainstalovat certifikační autoritu DigiCert do systému

Nejde se Vám připojit k WiFi? Není to příliš pravděpodobné, ale možná budete muset nainstalovat certifikát Digicertu (certifikační autority) do úložiště důvěryhodných kořenových certifikačních autorit. Zde je rychlý návod, jak toto provést:

  • Stáhněte si certifikát ze stránek CESNETu  (formát DER) a otevřete jej.
  • Zobrazí se okno s informacemi o certifikátu.
  • Stiskněte tlačítko Nainstalovat certifikát. Spustí se průvodce importem certifikátu . Stiskněte tlačítko Další.
  • Na kartě Úložiště certifikátu zvolte možnost Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti a stiskněte tlačítko Procházet.
  • Vyberte Důvěryhodné kořenové certifikační úřady a stiskněte OK.
  • Stiskněte tlačítka Další a poté Dokončit.
  • Zobrazí se okno s dotazem, zda chcete certifikát skutečně nainstalovat. Operační systém požaduje ověření otisku certifikátu, který by měl být shodný s otiskem ze stránek CESNETu
    (Důležitá je shoda písmen a číslic, různý počet a umístění mezer není na závadu.)