Jak nastavit formát A4 jako výchozí formát

Pokud máte na tiskárně jako výchozí formát nastavený formát Letter, lze to spravit následujícím způsobem:

Otevřete Zařízení a tiskárny (Tiskárny a faxy ve Windows XP),

vyberte požadovanou tiskárnu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti tiskárny.

Pokud je v "okénku" Papír k dispozici napsáno Letter, vyberte záložku Nastavení zařízení

a ve volbách Formuláře k přidružení zásobníku nastavte u všech zásobníků formát A4.

Pokud chcete mít tiskárnu nastavenou ještě lépe, sjeďte v seznamu k sekci Instalované součásti

klikněte na hodnotu Nenainstalováno u Zásobníku 3

a nastavte hodnotu Nainstalováno. Nyní najeďte opět na začátek seznamu a nastavte formát A4 u Zásobníku 3 a formát A3 u Zásobníku 2.

Na záložce Obecné si můžete ověřit nové nastavení. Tlačítkem Použít nebo OK toto nové nastavení uložíte.