Nový informační systém

Úterý, 29. Leden 2013 - 11:30

 

O víkendu byl uveden do plného provozu nový informační systém SINIS, který nahradil původní SIS.

Oproti původnímu systému je SINIS dostupný i z počítačů mimo kolejní síť. Z toho důvodu bylo nutné zavést přihlašování pomocí uživatelského jména a hesla.

Pokud jste člen Klubu Sincoolka a neobdržel jste email s informacemi o novém systému, navštivte administrátory během úředních hodin a vezměte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
Jako uživatelské jméno byla zvolena školní emailová adresa, která je nyní vyžadována při registraci nového člena klubu.

Existujícím členům byly uživatelské údaje převedeny ze starého systému do nového. Při uvedení systému do plného provozu jim byl poslán email s odkazem na nový systém, popisem, jak se do něj přihlásit a informacemi o tom, jaké UID použít při placení členského poplatku jako variabilní symbol platby. Při migraci ze starého systému byla totiž stávajícím členům klubu přiřazena nová UID (uživatelské identifikační číslo). Vřele doporučujeme zaplatit členský poplatek s novým UID. Nám ušetříte práci a sobě čas a případné odpojení (pokud budete platit na poslední chvíli).

Při prvním přihlášení do systému budete vyzváni ke kontrole a doplnění údajů. V tomto bodě musíte místo původní emailové adresy (@google.com, @seznam.cz, atp.) uvést adresu školního emailu, jinak vás systém nepustí dál. Tím se vám ovšem změní i uživatelské jméno pro přihlašování. V tomto kroku také doporučujeme změnit si heslo. Pokud byste heslo zapomněli, je možné si nechat vygenerovat nové. Pro žádost o nové heslo budete potřebovat i další údaje uložené v databázi, proto doporučujeme udržovat data aktuální.

Víme o tom, že nový systém má ještě drobné nedostatky v uživatelském rozhraní, ale základní funkčnost tím není dotčena. Nasazením do plného provozu vývoj neustal, takže se můžete těšit na jeho postupné vylepšování.