Poškození majetku bouřkou dne 1. 6. 2018

Pátek, 1. Červen 2018 - 20:46

Vážení ubytovaní na Sinkuleho a Dejvické koleji,

pokud dne 1. 6. 2018 došlo k poškození vašeho osobního majetku na koleji vlivem bouřky, postupujte dle návodu níže.

Postup v případě poškození osobního majetku živelnou událostí:

  1. Zjištěnou škodu ihned oznamte hospodářce koleje (např. e-mailem, jelikož je právě víkend).
  2. Vyplňte formulář oznámení škodní události - formulář oznámení v češtině / english version.
  3. Je-li to možné, vyhotovte fotodokumentaci poškozených věcí.
  4. Doložte nabývací doklady k poškozeným věcem (doklad o nákupu).
  5. Kompletní podklady (bod 2-4) předejte hospodářce koleje.

Likvidátor škodní události bude záležitost samozřejmě velmi pečlivě prozkoumávat. Bude důležité prokázat, že okno bylo řádně zavřené. Pokud došlo k otevření okna vlivem větru, uveďte tuto skutečnost do přiloženého formuláře.

Pravděpodobně bude nutné likvidátorovi umožnit vstup do pokoje pro ověření uvedených informací.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte zástupce Sinkuleho a Dejvické koleje na zastupci@sin.cvut.cz, nebo se obraťte na hospodářku koleje, paní Petrovou.

S pozdravem
Adam Mitrenga
Zástupce Sinkuleho koleje

Přílohy: formulář oznámení v češtině / english version