Přístup k akademické síti do začátku letních prázdnin

Pátek, 19. Červen 2020 - 12:27

Do začátku letních prázdnin budou mít všichni členové klubu Sincoolka přístup k akademické sítí, a to i ti, co si zažádali o vrácení členského příspěvku - aniž by museli rušit svoji žádost. Usneslo se na tom představenstvo klubu Sincoolka dne 18. 6. 2020.

Přístup na Wi-Fi budou mít členové ze všech zařízení, stačí se přihlásit na Wi-Fi Sincoolka (5G) pomocí svých údajů. Do 5. 7. tím odpadá nutnost registrace Wi-Fi zařízení. Pro připojení kabelem je stále třeba, aby členové zaslali MAC adresu zařízení na admin@sin.cvut.cz, a to ze svého registrovaného e-mailu.

Hlavní motivace byla, aby studenti, kteří si v důsledku COVID-19 nechali vrátit příspěvek, odešli z koleje a kteří se sem vrátili třeba na den, dva, mohli řádně zakončit školu i za těchto okolností.

Samozřejmě zbytek pravidel sítě zůstává v platnosti - bude-li někdo pravidla porušovat, bude odpojen. :)

Pavel Valach
administrátor klubu Sincoolka