Schůze představenstva 6. 6.

Pátek, 2. Červen 2017 - 9:53

Milí přátelé a kolegové,
srdečně vás zvu na zřejmě poslední předprázdninovou schůzi Představenstva klubu Sincoolka, která se uskuteční

v úterý 6. června v 18:30 v MM na Sinkuleho koleji.

Schůze je veřejná. Předběžný program následuje. Uzávěrka v neděli 4. června 2017 v 18:29, poté jakýkoliv dodatečný bod nebo materiály k němu musí být schváleny přímo na zasedání.

 • schválení programu
 • schválení zápisu z předchozí schůze
 • jmenování nových správců
  • správce LABu
  • správce MM
 • oprava a odprodej Alcomy
 • vyhodnocení rozpočtu výjezdka
 • přístup do posilovny na dvě karty
 • různé
  • pozvánka na SU & SÚZ bowling (http://bowling.su.cvut.cz)
  • leták (pro nově příchozí na kolej)
  • Google Drive vs. co už tady máme

Páteční zkouškovou pohodu ;) přeje
Pavel Valach
Předseda klubu Sincoolka