Sinkuleho kolej: Nová pravidla pro půjčování studoven

Středa, 11. Duben 2018 - 14:42

Byla nastavena nová pravidla pro půjčování studoven na Sinkuleho koleji. Čtěte dále.

  1. Je možné pouze za účelem studia a na dobu max. 10 dní, delší dobu musí vždy písemně schválit vedení koleje.
  2. Studenti si mohou studovnu rezervovat. Zapůjčení jedné studovny je možné za AR max. 3x s ohledem na stanovenou dobu zapůjčení (10 dní).
  3. Vždy je nutné zapsat se do rezervační tabulky, podpisem do kolonky „Zapůjčil si“ se student zavazuje vrátit klíč od uklizené studovny do stanoveného termínu a využívat ji pouze za účelem studia.
  4. V případě, že student nevrátí studovnu do 12:00 hod. stanoveného dne, nahlásí ihned jeho jméno obsluha vrátnice hospodářce koleje.
  5. V případě nedodržení pravidel (pozdní předání klíčů od studovny, nepořádek, nadměrná hlučnost ve studovně) může vedení koleje zamezit této osobě další zapůjčení studovny.