Ustavující schůze představenstva 3. 4.

Pondělí, 2. Duben 2018 - 23:03

Srdečně Vás zveme na ustavující schůzi nového představenstva Sincoolky, která se uskuteční

v úterý 3. dubna 2018 od 20:00
v Multimediální místnosti Sinkuleho koleje

Schůze je veřejná, rádi Vás uvidíme. Na schůzi se, kromě jiného, bude také volit nový předseda klubu. Kandidáty budete moci přímo na místě zpovídat. Program schůze je dále uveden níže.

Program:

  1. Schválení programu schůze
  2. Představení nových členů představenstva
  3. Volba předsedy klubu, jmenování místopředsedy
  4. Jmenování správců rozpočtů
  5. Schválení zápisů z předchozích schůzí
  6. Trička na Sincool Games (I. Šetmaňuková)
  7. RFID klíčenky (K. Němcová)
  8. Různé