Ustavujúca schôdza predstavenstva 18. 6.

Středa, 17. Červen 2020 - 21:10

Po dlhej pauze sa opäť zíde predstavenstvo klubu Sincoolka zoči-voči, aby prebrali klubové záležitosti. Určite sa otvorí téma dôsledkov koronavirovej epidémie, vracanie členských príspevkov či aktuálna situácia s výmenou oken na Sinkuleho koleji. Schôdza predstavenstva je verejná a môže na ňu prísť každý člen klubu :)

Schôdza sa uskutoční 18. júna od 20:00 v Multimediálnej miestnosti Sinkuleho koľaje. Budeme sa tešiť! Ďalej nájdete program.

Program schôdze
1. Schválení programu schůze
2. Schválení zápisu z předchozí schůze
3. Zpráva o průběhu voleb
4. Výroční zpráva za rok 2019
5. Volba nového předsedy
6. Jmenování místopředsedy
7. Změna správce rozpočtu Administrátorské sekce
8. Prodloužení období pro platbu členství
9. Různé
Domluvení termínu příští schůze