Nastavení OS Windows pro získání IPv6 adresy v síti klubu Sincoolka

Windows a IPv6

Registrovaná zařízení připojená po kabelu nyní získají IPv6 adresu automaticky po připojení do sítě. Pokud se toto neděje, ujistěte se, že máte zapnutou podporu protokolu IPv6 v nastavení vašeho síťového adaptéru.

V případě potíží s IPv6 můžete kontaktovat administrátory na admin@sin.cvut.cz.