Feed aggregator

Vítejte na koleji! Internet + Čtěte a chraňte se

Novinky - Sep 7 2020 - 1:57am
Pondělí, 7. Září 2020 - 1:56

Ahoj! Přišli jste právě na kolej? Nevíte, co čekat?

Náš klub zajišťuje připojení k internetu na koleji – a hádám, že proto jste tady. Ale nejen tím je klub živ :-) Jsme taky skupinka fajn lidí, a těšíme se, až se s vámi potkáme, ať už to bude na pivku či jen tak na chodbě.

Letos máme naději na potenciálně vzrušující průběh školního roku, nejen kvůli COVIDu a hrozicí druhé vlně. Takže se snad nebudete zlobit, když hned na začátku nastavíme určitý režim:

 • Kvůli internetu se budete registrovat do našeho klubu. K registraci se potřebujete pouze připojit k naší síti, nemusíte nikam chodit. Pokyny k připojení byste měli dostat při nástupu na kolej, nebo je najdete na nástěnce na koleji v hale, případně jsou také na naší wiki.
 • Stále ale budeme potřebovat, abyste nás navštívili osobně, a to na úředních hodinách v LABu.
 • Na úředních hodinách po vás budeme chtít roušku nebo jinou pokrývku úst – je to kvůli ochraně nás, vás i dalších osob, jelikož naše prostory jsou malé a dodržovat rozestupy je takřka nemožné. Budeme mít připravené dezinfekce a budeme větrat, abychom snížili riziko přenosu nákazy.
 • Cítíte-li se pod psa, raději zůstaňte na pokoji / doma a kontaktujte nás přes naše sítě či telefonem 228 229 638 (v době úředních hodin, jinak hlasová schránka, co nám dojde na mail :)).
 • Na úředních hodinách očekáváme přítomnost velkého množství lidí kvůli novým registracím. Pokud se chcete registrovat a necítili byste se v davu lidí dobře (ať už kvůli COVIDu nebo něčemu jinému), kontaktujte nás přes naše sítě či telefonem 228 229 638, domluvíme se individuálně na termínu.

Ještě ze začátku uvádíme pár důležitých informací:

 • Naše aktuální info ke COVIDu na koleji budeme dávat na naši wiki na https://wiki.sin.cvut.cz/verejne/covid.
 • Posilovna, infrasauna a multimediální místnost jsou dočasně uzavřené. To se snad brzy změní.
 • Zatím netušíme, v jakém režimu bude probíhat výuka na ČVUT či jiných univerzitách. Až to bude známo, dozvíte se to ze stránek svých fakult.
Ať už o nic nepřijdete:

Facebook:

Klub Sincoolka – naše stránka na Facebooku – novinky, aktuality, akce a fotky z nich. Zprávy máme otevřené, zeptejte se nás na cokoliv :-)

Skupina Sinkuleho kolej – skupina hlavně pro obyvatele na Sinkuleho koleji

Skupina Dejvická kolej – skupina hlavně pro obyvatele na Dejvické koleji

Skupina Sincoolka Gym – posilovna. Můžete tam do nás tlouct, třeba kdy už konečně posilovnu otevřeme :-), a až ji otevřeme, najít si tudy partnera pro cvičení.

Instagram: @Sincoolka

Twitter: @Sincoolka

 

Těším se, až se uvidíme!
za zbytek klubu Sincoolka
Pavel – vedoucí síťové smečky

Tags: Sincoolka

Opatření SU ČVUT na celouniverzitním seznamovacím kurzu zaČVUTění

Novinky SU - Sep 1 2020 - 5:46pm

Studentská unie ČVUT je organizátorem celouniverzitního seznamováku zaČVUTění, který probíhá ve dvou turnusech (1.–6. 9. 2020 a 7.–12. 9. 2020) s kapacitou 200 účastníků na jeden turnus.

Plně si uvědomujeme, že při takovém počtu účastníků by mohlo dojít k přenosu onemocnění COVID-19. Zdraví účastníků (studentů prvních ročníků fakult ČVUT) i instruktorského týmu jsou pro nás hlavní prioritou. I z tohoto důvodu jsme přijali a důsledně dbáme na dodržování následujících opatření v rámci průběhu celého kurzu.

Preventivní opatření

 • Účastníkům, kteří mají před odjezdem příznak jakékoliv nákazy, důrazně doporučujeme na zaČVUTění neodjíždět.
 • Po každém účastníkovi požadujeme čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Při nástupu do autobusu či příjezdu do chatové osady měříme každému účastníkovi tělesnou teplotu přesným infračerveným teploměrem. Při zjištění teploty přesahující 37,5 °C není účastník na seznamovací kurz vpuštěn.
 • Účastníkum doporučujeme omezit návštěvy staršího příbuzenstva po dobu 14 dní od seznamovacího kurzu.

Aktivní opatření

 • Účastníci mají povinnost nosit roušku během cesty autobusem a v uzavřených prostorách (např. během večerního programu).
 • Účastníkům i instruktorům je neustále k dispozici Anti-COVID desinfekce v rozprašovačích.
 • Účastníkům je důrazně doporučeno přivézt si svůj vlastní pohár, ze kterého budou pít jen oni.
 • Odložené nápoje a drinky na baru jsou vylévány, aby se zamezilo popletení sklenice.
 • Společné kouření tabákových výrobků je možné pouze s vlastním náustkem.

Respektování a dodržování výše uvedených opatření bude neustále kontrolováno širokým instruktorským týmem. Při hrubém porušení či nerespektování některých z aktivních opatření je účastník neprodleně vyloučen z celého seznamovacího kurzu.

Printer operational again

News - Aug 20 2020 - 12:27pm
Thursday, August 20, 2020 - 12:26

The left kitchen at 13th corridor is now accessible again and so is the printer! We have turned it on again!

Happy printing! :)

Tags: tiskárnaSincoolka

Tiskárna opět v provozu

Novinky - Aug 20 2020 - 12:26pm
Čtvrtek, 20. Srpen 2020 - 12:26

Kuchyňka na 13. chodbě je již zrekonstruovaná a tedy rádi znovu zapínáme i tiskárnu.

Šťastný tisk! :)

Tags: tiskárnaSincoolka

Síťová tiskárna mimo provoz -- Rekonstrukce kuchyňky na 13. chodbě

Novinky - Jul 26 2020 - 8:55pm
Neděle, 26. Červenec 2020 - 20:38

V důsledku rekonstrukce levé kuchyňky na 13. chodbě vypínáme síťovou tiskárnu až do dokončení prací. Podle informací od vedení koleje to může trvat zhruba dva týdny (což by bylo 9. srpna), proto prosíme o strpení.

Tags: tiskárna

COVID-19 membership refunds - in progress

News - Jul 7 2020 - 4:14pm
Tuesday, July 7, 2020 - 16:12

If you had a request for Covid-19 refund of membership, then you should get the money back soon - we are entering the payments in the systems yesterday and today. You should see that your request is processed at https://sinis.sin.cvut.cz, section COVID-19 returns. In case of return to bank account, its number will be displayed there.
Returns via credit card can take up to a week, transfer to account will be done within 1-2 business days.
 
More in-depth info at https://wiki.sin.cvut.cz/en/verejne/faq#when_will_i_get_my_money_back
Email address platby@sin.cvut.cz is open for comments / issues with the return.

Tags: SincoolkaCOVID-19

Mimořádné vrácení členských příspěvků - probíhá vrácení

Novinky - Jul 7 2020 - 4:13pm
Úterý, 7. Červenec 2020 - 16:12

Pokud jste měli platnou žádost o vrácení příspěvků (ad Covid), včera a dnes probíhá vrácení. Měli byste dostat mail, popř. by stav měl být vidět po přihlášení na https://sinis.sin.cvut.cz, karta COVID-19 vrácení. V případě vrácení na účet tam najdete jeho číslo.
Vratky přes platební kartu mohou trvat až týden, než dorazí, převod na účet bude hotov během 1-2 pracovních dnů.
 
Podrobnosti na: https://wiki.sin.cvut.cz/verejne/faq#kdy_dostanu_vracene_penize_zpet
E-mail platby@sin.cvut.cz je tu pro vás, pokud peníze nedorazí / máte jiný problém.

Tags: SincoolkaCOVID-19

Directive of the Chairman: Restoring Club activities after coronavirus crisis

News - Jul 5 2020 - 2:17pm
Sunday, July 5, 2020 - 13:53

The chairman of club Sincoolka has issued a directive SIN-NP-2020/4 today. It officially allows the office hours to be held again. The gym, sauna and Multimedia room are staying closed for the public.

Thanks to the President of CTU Student Union, who has recently repealed his regulation No. 2020-NP5, most Club activities can now resume without limitations. It is still required to follow government regulations, though. See more in the COVID-19 wiki section.

Tags: Sincoolka

Nařízení předsedy: Pro obnovení klubových aktivit po koronavirové krizi

Novinky - Jul 5 2020 - 2:08pm
Neděle, 5. Červenec 2020 - 13:53

Předseda klubu Sincoolka dnes vydal nařízení SIN-NP-2020/4, kterým oficiálně ruší pozastavení úředních hodin. Posilovna, sauna a MM stále zůstávají uzavřeny pro veřejnost.

Dále, přestože to v předpisu není explicitně zmíněno, Prezident SU ČVUT zrušil své nařízení č. 2020-NP5, čímž padla většina omezení na pořádání akcí. Nadále je nutné dodržovat vládní nařízení.

Detaily související s klubem najdete na stránce na wiki věnované COVIDu.

Tags: Sincoolka

Network access for club members until July 5th

News - Jun 19 2020 - 12:45pm
Friday, June 19, 2020 - 12:27

Until the beginning of the summer holidays, all members of the Sincoolka Club will have access to the academic network, even those who have applied for a refund of their membership fee - without having to cancel their application. The Board of the Club Sincoolka decided on this (CZ) on June 18, 2020.
 
All our members now have access to Wi-Fi from all devices, just log in to Sincoolka Wi-Fi (normal and 5G) using your details. This eliminates the need to register Wi-Fi devices, until July 5th. To connect by cable, it is still necessary for members to send the MAC address of the device to admin@sin.cvut.cz from their registered e-mail.
 
The main motivation was that students who asked for a return of their membership fee as a result of COVID-19, left the dormitory and returned here for a day or two, for example, could finish their exams properly.
 
Of course, the rest of the network rules remain in effect - if someone breaks the rules, they will be disconnected. :)
 
Pavel Valach
Sincoolka Club Administrator

Tags: Sincoolkanetwork

Přístup k akademické síti do začátku letních prázdnin

Novinky - Jun 19 2020 - 12:31pm
Pátek, 19. Červen 2020 - 12:27

Do začátku letních prázdnin budou mít všichni členové klubu Sincoolka přístup k akademické sítí, a to i ti, co si zažádali o vrácení členského příspěvku - aniž by museli rušit svoji žádost. Usneslo se na tom představenstvo klubu Sincoolka dne 18. 6. 2020.

Přístup na Wi-Fi budou mít členové ze všech zařízení, stačí se přihlásit na Wi-Fi Sincoolka (5G) pomocí svých údajů. Do 5. 7. tím odpadá nutnost registrace Wi-Fi zařízení. Pro připojení kabelem je stále třeba, aby členové zaslali MAC adresu zařízení na admin@sin.cvut.cz, a to ze svého registrovaného e-mailu.

Hlavní motivace byla, aby studenti, kteří si v důsledku COVID-19 nechali vrátit příspěvek, odešli z koleje a kteří se sem vrátili třeba na den, dva, mohli řádně zakončit školu i za těchto okolností.

Samozřejmě zbytek pravidel sítě zůstává v platnosti - bude-li někdo pravidla porušovat, bude odpojen. :)

Pavel Valach
administrátor klubu Sincoolka

Tags: Sincoolka

New chairman of Club Sincoolka

News - Jun 19 2020 - 12:16pm
Friday, June 19, 2020 - 12:06

Our new board has elected a new Chair on Thursday June 18, 2020 - Adam Mitrenga. He's a student of Faculty of Civil Engineering at CTU in Prague, and also our proud member!

Adam, we wish you the very best running the club! And, of course, enjoy your holidays!

(To be fair, Adam is currently the Chairman-elect, he needs to be appointed by the President of our Student Union. But that should happen relatively quickly :))

Tags: Sincoolkaboard

Nový předseda klubu Sincoolka

Novinky - Jun 19 2020 - 12:11pm
Pátek, 19. Červen 2020 - 12:06

Představenstvo klubu Sincoolka si ve čtvrtek 18. 6. 2020 zvolilo svého nového předsedu - tím se stává Adam Mitrenga, student Fakulty stavební ČVUT a náš hrdý člen!

Adame, přejeme Ti hodně štěstí a úspěchů ve vedení klubu a budeme se těšit po prázdninách!

(Pro pedanty: Ano, předsedou se Adam skutečně stane v moment jmenování prezidentem SU. Věříme, že to proběhne hladce a brzy :-))

Tags: Sincoolkapředstavenstvo

Constitutive meeting of new Board - June 18

News - Jun 17 2020 - 10:01pm
Wednesday, June 17, 2020 - 21:10

After some time off, the newly elected Board of Club Sincoolka is going to meet in person. We will discuss, among other things, the coronavirus issues, returning of membership fees, and the current status of window replacement at Sinkuleho dormitory.

The meeting will take place on June 18th from 8pm in the Multimedia room of Sinkuleho dorm. The meeting is public and you are most welcome to join us. Please be aware that the meeting will be held in Czech language.

Points of meeting
1. Meeting points - vote of approval
2. Minutes from the last meeting - vote of approval
3. Election progress report
4. Annual report for 2019
5. Electing new Chairman
6. Appointment of a Vice-Chair
7. New budget manager for the admin section
8. Prolonging the period of membership payment
9. Other
X. Scheduling the next meeting

Tags: představenstvoSincoolka

Ustavujúca schôdza predstavenstva 18. 6.

Novinky - Jun 17 2020 - 9:14pm
Středa, 17. Červen 2020 - 21:10

Po dlhej pauze sa opäť zíde predstavenstvo klubu Sincoolka zoči-voči, aby prebrali klubové záležitosti. Určite sa otvorí téma dôsledkov koronavirovej epidémie, vracanie členských príspevkov či aktuálna situácia s výmenou oken na Sinkuleho koleji. Schôdza predstavenstva je verejná a môže na ňu prísť každý člen klubu :)

Schôdza sa uskutoční 18. júna od 20:00 v Multimediálnej miestnosti Sinkuleho koľaje. Budeme sa tešiť! Ďalej nájdete program.

Program schôdze
1. Schválení programu schůze
2. Schválení zápisu z předchozí schůze
3. Zpráva o průběhu voleb
4. Výroční zpráva za rok 2019
5. Volba nového předsedy
6. Jmenování místopředsedy
7. Změna správce rozpočtu Administrátorské sekce
8. Prodloužení období pro platbu členství
9. Různé
Domluvení termínu příští schůze

Tags: představenstvoSincoolka

Spustili jsme přihlášky na zaČVUTění!

Novinky SU - Jun 7 2020 - 2:49pm

Šest dní, na které nezapomeneš. Šest dní, díky kterým nastartuješ svůj život pořádného ČVUŤáka. Šest dní, které nesou jméno zaČVUTění! ZaČVUTění je oficiální seznamovák pro všechny fakulty ČVUT. Je jedno, jestli jsi budoucí stavař nebo ajťák, program máme pro všechny!

A co tě vlastně čeká?

 • informace o tom, jak to na univerzitě chodí
 • přednášky přímo o tvé fakultě
 • vytvoříš si skvělou partu napříč všemi fakultami
 • zažiješ věci, na které budeš ještě dlouho vzpomínat
 • každý večer párty

A kdy se jede? Vyrazit s námi můžeš ve dvou turnusech, záleží, který se ti více hodí – buď 1.–6. 9. 2020, nebo 7.–12. 9. 2020.

Kde to všechno vypukne? Na Máchově jezeře! Pokud máš v hlavě mapu, tak je to kousek od Starých Splavů.

Kde se přihlásím a získám bližší informace? Mrkni na web projektu https://zacvuteni.cz, kde už najdeš vše, co potřebuješ vědět.

Na závěr upozorňujeme, že zaČVUTění je jediný oficiální celouniverzitní seznamovák ČVUT, který má podporu univerzity. Kluby Studentské unie ČVUT pro tebe připravují ještě i fakultní seznamováky – například dopravácký UZEL od eFDrive. Jejich kompletní přehled ti přineseme v dalším článku. ☺

Luggage room Opening Hours

News - Jun 2 2020 - 12:30pm
Tuesday, June 2, 2020 - 12:26

The luggage depository will be open this Friday, June 5, from 2pm till 3 pm.

We will announce further dates in the news / Facebook and in section "Luggage room".

Otevírací hodiny kufrárny

Novinky - Jun 2 2020 - 12:27pm
Úterý, 2. Červen 2020 - 12:26

Kufrárna bude otevřena v pátek 5. 6. od 14 do 15 hod.

Další hodiny oznámíme zde, v našich skupinách na Facebooku, a také v sekci Kufrárna.