Novinky SU

Subscribe to Novinky SU feed
Aneb co se děje nového v Studentské unii ČVUT.
Updated: 1 hour 1 min ago

Vyjádření Prezidenta SU ČVUT k vládním nařízením – uzavření kolejí

Oct 13 2020 - 8:41am

⚠ Aktualizace:

„S MZd se nám podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou zůstat na kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. S rektory jsme ve spojeni. Přesto, pokud je to možné, prosím všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty.“

Robert Plaga, ministr školství, Twitter – 10:13 dop., 13. 10. 2020

Vážení ubytovaní,

zavření kolejí určitě nejen mě velmi překvapilo a považuji ho za fatální chybu.

Prosím, zůstaňte v klidu a nepropadejte panice. Situaci řešíme s kolegy z ostatních spolků v ČR, stejně tak jako se studentskými samosprávami, zástupci studentů v akademických orgánech (SK RVŠ). Snad se nám podaří dosáhnout změny tohoto rozhodnutí.

Stanislav Jeřábek

prezident SU ČVUT

Vyjádření Studentské unie ČVUT k výskytu nákazy onemocněním SARS-CoV-2 na seznamovacím kurzu zaČVUTění

Sep 24 2020 - 8:30pm

Studentská unie ČVUT byla pořadatelem druhého ročníku oficiálního celouniverzitního seznamovacího kurzu pro nové studenty Českého vysokého učení technického v Praze s názvem „zaČVUTění“ se záštitou Rektora ČVUT doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. Kurz proběhl v termínech 1.–6. 9. a 7.–12. 9. 2020 ve Starých Splavech na Máchově jezeře.

Instruktorský tým kurzu i Centrála Studentské unie ČVUT jsou seznámeni s několika případy onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 na seznamovacím kurzu „zaČVUTění“ Seznamovací kurz „zaČVUTění“ je jediným oficiálním seznamovacím kurzem, který ČVUT v Praze podporuje. Dne 24. 9. 2020 proběhla několika českými médii informace o nákaze na seznamovacích kurzech na Máchově jezeře, se kterými však Studentská unie ČVUT ani ČVUT v Praze nemá nic společného. Kurz zaČVUTění proběhl na protějším břehu Máchova jezera než výše zmíněné nepodporované seznamovací kurzy.

Při organizaci kurzu byla důsledně nastavena závazná pravidla přesahující rámec tehdejších doporučení a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a Vlády České republiky pro všechny účastníky i instruktory, která měla zamezit šíření onemocnění, a to následující:

 • Účastníkům, kteří měli před odjezdem příznak jakékoliv nákazy, bylo doporučeno se seznamovacího kurzu nezúčastnit. V posledních 48 hodinách před druhým turnusem se díky tomu množství účastníků odhlásilo.
 • Po každém účastníkovi bylo požadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Při nástupu do autobusu (v případě společné dopravy) či po příjezdu do chatové osady (vlastní individuální doprava) byla všem účastníkům měřena tělesná teplota pomocí přesných infračervených teploměrů. Při zjištění teploty přesahující 37,3 °C by nebyl takový účastník na seznamovací kurz vpuštěn. Takový případ nenastal.
 • Účastníci měli povinnost nosit roušku během přepravy na místo autobusem a v uzavřených prostorách. Povinnost nosit roušku byla po zjištění prvního výskytu onemocnění u účastníka předchozího turnusu rozšířena i na venkovní prostory a program ve vnitřních prostorách (Disco Myslivna) byl zrušen.
 • Účastníkům i instruktorskému týmu byla po celou dobu neustále k dispozici dezinfekce v rozprašovačích.
 • Odložené nápoje byly automaticky vylévány, aby se zamezilo záměně sklenice.
 • Účastníkům bylo důrazně doporučeno přivézt si svůj vlastní pohár, ze kterého budou pít jen a pouze oni. Společné kouření tabákových výrobků bylo možné jen a pouze s vlastním náústkem.
 • Účastníkům bylo již před kurzem doporučeno nenavštěvovat starší příbuzenstvo po dobu 14 dní od ukončení seznamovacího kurzu.

Na dodržování výše uvedených pravidel bylo přísně dohlíženo ze strany instruktorského týmu a po celou dobu bylo apelováno na nutnost a vysvětlována potřebnost respektování zavedených opatření.

Studentská unie ČVUT domluvila z vlastní iniciativy spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) při experimentálním využití nového rychlotestu z dílny olomouckých vědců. Lékařská fakulta UPOL poskytla v poslední den druhého turnusu Studentské unii ČVUT celkem 30 nových rychlotestů, které byly použity na instruktorský tým (20 osob) a na dobrovolníky z řad účastníků (10 osob). Po zjištění několika nakažených byl celý seznamovací kurz poslán preventivně do karantény.

Situace, která na seznamovacím kurzu zaČVUTění nastala, nás velmi mrzí. Jsme však přesvědčeni, že jsme díky nasazení co nejpřísnějších opatření několikrát přesahující doporučení a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a Vlády České republiky udělali maximum, aby k nastalé situaci nedošlo. Vzhledem k tomu, že na kurzu byla věková skupina 18–24 let,...

Opatření SU ČVUT na celouniverzitním seznamovacím kurzu zaČVUTění

Sep 1 2020 - 5:46pm

Studentská unie ČVUT je organizátorem celouniverzitního seznamováku zaČVUTění, který probíhá ve dvou turnusech (1.–6. 9. 2020 a 7.–12. 9. 2020) s kapacitou 200 účastníků na jeden turnus.

Plně si uvědomujeme, že při takovém počtu účastníků by mohlo dojít k přenosu onemocnění COVID-19. Zdraví účastníků (studentů prvních ročníků fakult ČVUT) i instruktorského týmu jsou pro nás hlavní prioritou. I z tohoto důvodu jsme přijali a důsledně dbáme na dodržování následujících opatření v rámci průběhu celého kurzu.

Preventivní opatření

 • Účastníkům, kteří mají před odjezdem příznak jakékoliv nákazy, důrazně doporučujeme na zaČVUTění neodjíždět.
 • Po každém účastníkovi požadujeme čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Při nástupu do autobusu či příjezdu do chatové osady měříme každému účastníkovi tělesnou teplotu přesným infračerveným teploměrem. Při zjištění teploty přesahující 37,5 °C není účastník na seznamovací kurz vpuštěn.
 • Účastníkum doporučujeme omezit návštěvy staršího příbuzenstva po dobu 14 dní od seznamovacího kurzu.

Aktivní opatření

 • Účastníci mají povinnost nosit roušku během cesty autobusem a v uzavřených prostorách (např. během večerního programu).
 • Účastníkům i instruktorům je neustále k dispozici Anti-COVID desinfekce v rozprašovačích.
 • Účastníkům je důrazně doporučeno přivézt si svůj vlastní pohár, ze kterého budou pít jen oni.
 • Odložené nápoje a drinky na baru jsou vylévány, aby se zamezilo popletení sklenice.
 • Společné kouření tabákových výrobků je možné pouze s vlastním náustkem.

Respektování a dodržování výše uvedených opatření bude neustále kontrolováno širokým instruktorským týmem. Při hrubém porušení či nerespektování některých z aktivních opatření je účastník neprodleně vyloučen z celého seznamovacího kurzu.